WIKA 716.11 & 736.11 – Đồng hồ chênh áp (Diffenrental Pressure Gauge) dùng cho dải đo chênh áp cực thấp hãng WIKA/Germany

WIKA 716.11 & 736.11 là hai dòng đồng hồ chênh áp (Diffenrental Pressure Gauge) của hãng WIKA/Germany, dùng để đo chênh áp taị các điểm mà áp suất chênh lệch rất thấp (từ 2.5 mbar), sử dụng cho môi trường chất khí, khô, sạch & không có dầu mỡ.

Hãng sản xuất:  WIKA/GERMANY
Model:  716.11 & 736.11
Giá Liên hệ