WIKA 212.20 – Đồng hồ áp suất (Pressure Gauge) WIKA 212.20 hãng WIKA/Germany

Đồng hồ áp suất WIKA 212.20 là dòng đồng hồ có vật liệu vỏ thép, chân đồng, có dầu, áp suất cao, sử dụng để đo áp suất chất lỏng & chất khí thông thường.

Hãng sản xuất:  WIKA/GERMANY
Model:  212.20
Giá Liên hệ