CS EX-ATEX series – Quạt ly tâm phòng nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy

CS EX-ATEX series là Quạt ly tâm phòng nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy, có công suất lớn hơn dòng CS EX-ATEX, được cấp chứng nhận chống cháy nổ bởi viện CESI số CESI n° 03 ATEX 250, phù hợp sử dụng cho group IIC, zone 1&2.

Hãng sản xuất: O.ERRE/ITALY
Model:  CS EX-ATEX
Giá Liên hệ