EB EX-ATEX series – Quạt hướng trục chống cháy nổ (Explosion Proof Axial Fans) hãng O.ERRE/Italy

EB EX-ATEX series là Quạt hướng trục chống cháy nổ (Explosion Proof Axial Fans) hãng O.ERRE/Italy, được cấp chứng nhận chống cháy nổ bởi viện CESI số CESI n° 03 ATEX 251, phù hợp sử dụng cho Exd IIB T4/T5/T6, zone 1&2.

Hãng sản xuất:  O.ERRE/ITALY
Model:  EB EX-ATEX
Giá Liên hệ