CB EX-ATEX series – Quạt ly tâm chống cháy nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy

CB EX-ATEX series là quạt ly tâm chống cháy nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy, sản xuất theo tiêu chuẩn EN 13463-1; EN 13463-5; EN 14986, được cấp chứng nhận chống cháy nổ bởi viện CESI số CESI n° 03 ATEX 250, phù hợp sử dụng cho group IIC, zone 1&2.

Hãng sản xuất:  O.ERRE/ITALY
Model:  CB EX-ATEX
Giá Liên hệ