AC720 series – Cụm van điều áp tự động (Automatic Changeover Regulators & Systems) hãng Drastar/Korea

AC720 series là Cụm van điều áp tự động (Automatic Changeover Regulators & Systems) gồm 02 van điều áp và 03 đồng hồ áp suất, bộ lọc, van một chiều, và ống mềm chịu áp suất cao

Hãng sản xuất:  Drastar/Korea
Model:  AC720
Giá Liên hệ