AC700 series – Cụm van điều áp bán tự động (Automatic Changeover Regulators and Systems)

AC700 series là Cụm van điều áp bán tự động gồm 02 bộ van điều áp và 03 đồng hồ áp suất, tích hợp hai chức năng chính là ổn áp và giữ cho việc cấp khí được liên tục.

Hãng sản xuất:  Drastar/Korea
Model:  AC700
Giá Liên hệ