RC series – Máy ghi biểu đồ áp suất & nhiệt độ dạng tròn (Circular Pressure & Temperature Recorder) hãng OMET/Italy

RC series là Máy ghi biểu đồ áp suất & nhiệt độ dạng tròn (Circular Pressure & Temperature Recorder) hãng OMET/Italy, được sử dụng với mục đích kiểm tra giá trị áp suất (tránh tình trạng tụt áp của đường ống do rò rỉ) và nhiệt độ (để tránh tình trạng mất nhiệt của hệ thống).

Hãng sản xuất: OMET/Italy
Model: RC
Giá Liên hệ