Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter là một giải pháp đo lưu lượng hàng đầu trong ngành, sử dụng một tấm lỗ tích hợp tự định tâm được cung cấp trong một lần chạy đồng hồ và được thiết kế để tạo điều kiện đo lưu lượng chính xác cao ở kích thước đường nhỏ (0,5 – 1,5 in hoặc 15 – 40 mm). Đồng hồ đo lưu lượng này cũng được kiểm tra rò rỉ và hiệu chuẩn để giảm các điểm rò rỉ và tăng kiểm soát quá trình.

Hãng sản xuất:  ROSEMOUNT/US
Model:  3051CFP Integral Orifice Flow Meter
Giá Liên hệ
Danh mục: