WIKA/GERMANY

WIKA-A10 – Cảm biến áp suất (Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA E-10 & E-11 – Cảm biến áp suất với vỏ bọc chống cháy nổ (Pressure Transmitter with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA HP-2 – Cảm biến áp suất cho ứng dụng áp suất cao (Pressure Transmitter For Highest Presure Applications) hãng WIKA/Germany

WIKA IS-3 – Cảm biến áp suất chống cháy nổ (Explosion Proof Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA MG-1 – Cảm biến áp suất cho khí y tế (Pressure Transmitter For Medical Gases) hãng WIKA/Germany

WIKA P-30 & P-31 – Cảm biến áp suất cho ngành công nghiệp chính xác (Pressure Transmitter For Precision Measurements) hãng WIKA/Germany

WIKA R-1 – Cảm biến áp suất (Pressure Transmitter) dùng cho công nghiệp điện lạnh & điều hòa không khí hãng WIKA/Germany

WIKA S-11 – Cảm biến áp suất loại Flush sử dụng cho môi chất có độ nhớt & tạp chất (Flush Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA S-20 – Cảm biến áp suất WIKA loại chất lượng cao (Superiror Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA SA-11 – Cảm biến áp suất cho các ứng dụng vệ sinh (Pressure Transmitter For Sanitary Applications) hãng WIKA/Germany

WIKA S-10 – Cảm biến áp suất WIKA loại High-quality (High-quality Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany