UNILOK/KOREA

UUT series – Đầu nối ba ngả PTFE (PTFE Union Tee) hãng UNILOK/Korea

UU series – Đầu nối thẳng hạt bắp PTFE (PTFE Union) hãng UNILOK/Korea

UME series – Đầu nối cong PTFE 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài (PTFE Male Elbow Union) hãng UNILOK/Korea

UMC series – Đầu nối PTFE Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

TSS series - Ống tubing (ống tube) hãng UNILOK/Korea

UQ series – Đầu nối nhanh (Quick Connectors) hãng UNILOK/Korea

VB6FX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 way Switching High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VFT series – Bộ lọc dạng chữ T (Tee Filter) hãng UNILOK/Korea

VL series – Van xả (Bleed valve) 10.000 psi/689 bar hãng UNILOK/Korea

VFI series – Bộ lọc (Filter) dạng thẳng (In-line) hãng UNILOK/Korea

VMD series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting hãng UNILOK/Korea

VMFL series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting with Flange hãng UNILOK/Korea

VMR series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Remote Mounting hãng UNILOK/Korea

VP3 series – Van nút (Plug valve - up to 3000 psig/206 bar) hãng UNILOK/Korea

VG series – Gauge Root Valve (van cách ly/van cô lập) hãng UNILOK/Korea

VB6F series – Van bi áp lực cao (2 way shut-off High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VB6BX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 Way High Pressure Bar-stock Ball Valves) hãng UNILOK/Korea

VC3CA series - Van một chiều dòng Compact Adjustable Cracking Pressure Check valve (up to 3000 psig) dòng hãng UNILOK/Korea

VC6 series - Van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve - up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VLC series - Van một chiều chữ ngã (Lift Check valve - up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VR series - Van an toàn (Relief Valve) hãng UNILOK/Korea

VC3 series - Van một chiều (Check valve - up to 3000 psig) dòng Fixed Cracking Pressure hãng UNILOK/Korea

VC3C series - Van một chiều dòng Compact (Check valve - up to 3000 psig) dòng hãng UNILOK/Korea

VB6B series – Van bi áp lực cao (High Pressure Bar-stock Ball Valves) hãng UNILOK/Korea

VB3X series – Van bi ba ngả (3 way Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VB3CA series – Van bi dạng lắp góc (Compact Type Angle Pattern Ball Valve) hãng UNILOK/Korea

VB3C series – Van bi kích thước nhỏ gọn (Compact Ball Valve) hãng UNILOK/Korea

VB3 series – Van bi hai ngả (2 way shut-off Ball valve – up to 3000 psig) hãng UNILOK/Korea

VGT3 series – Van cổng (Gate valve - up to 3600 psig/248 bar) hãng UNILOK/Korea

VB1U – Van bi tay gạt (Ball valve) áp suất thấp (1000 psig) hãng UNILOK/Korea

VE series – Van hạn chế lưu lượng (Excess Flow Valve) hãng UNILOK/Korea

VMTL serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 5o, kích thước orifice 3.25mm hãng UNILOK/Korea

VMTM serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 3o, kích thước orifice 1.42mm hãng UNILOK/Korea

VMTS serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 1o, kích thước orifice 0.81mm hãng UNILOK/Korea

VB1F series – Van bi tay gạt áp suất thấp (Hex Ball valve – 2000 psig) hãng UNILOK/Korea

VU6 series – Van kim dạng union bonnet (Union Bonnet Needle Valve) hãng UNILOK/Korea

PSE series – Co ren áp lực (Street Elbow) hãng UNILOK/Korea

PST series – Tê ren áp lực (Street Tee) một đầu thẳng ren ngoài, một đầu nhánh & đầu thẳng còn lại ren trong hãng UNILOK/Korea

PU series – Rắc co ren áp lực (Pipe Union) hãng UNILOK/Korea

PMT series – Tê ren áp lực (Male Tee) ba đầu ren ngoài hãng UNILOK/Korea

PPG series – Nút bịt ren áp lực cao (Pipe Plug) hãng UNILOK/Korea

PRA series – Đầu giảm ren trong sang ren ngoài (Reducing Adapter) hãng UNILOK/Korea

PRB series – Cà rá ren (Reducing Bushing) hãng UNILOK/Korea

PRC series – Đầu nối giảm ren trong (Reducing Coupling Female to Female) hãng UNILOK/Korea

VNN series – Van kim dạng non rotating stem – 3000 psig (Non Rotating Stem Needle Valve) hãng UNILOK/Korea

VN6 series – Van kim áp lực cao (High Pressure Needle Valve) hãng UNILOK/Korea

VN5A series – Van kim (needle valve) dạng intergral bonnet hãng UNILOK/Korea

VN5 series – Van kim (needle valve) dạng intergral bonnet hãng UNILOK/Korea

UUC– Đầu nối bốn ngả (chữ thập), bốn đầu hạt bắp – Union Cross hãng UNILOK/Korea

PFT series – Tê ren áp lực ba đầu ren trong (Female Tee) hãng UNILOK/Korea

PHLN series – Kép ren (Long Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PHN series – Kép ren (Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PHRN series – Kép giảm ren ngoài (Reducing Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PME series – Co ren áp lực (Male Elbow) hãng UNILOK/Korea

PFE series – Co ren áp lực (Female Elbow) hai đầu ren trong hãng UNILOK/Korea

UP series – Nút bịt dạng hạt bắp (Tube Plug) hãng UNILOK/Korea

UC series – Nắp bịt ống tube dạng hạt bắp (Tube Cap) hãng UNILOK/Korea

PCP series – Nắp bịt ren áp lực cao (Pipe Cap) hãng UNILOK/Korea

PBJ series – Cà rá ren (Ball Joint Union) hãng UNILOK/Korea

PBT series – Tê ren áp lực (Branch Tee) hãng UNILOK/Korea

PC series – Đầu nối ren trong (Coupling Female to Female) hãng UNILOK/Korea

PCN series – Kép ren ngoài (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

PA series – Đầu chuyển ren (hai đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UWSE – Đầu nối cong 90 độ một đầu hạt bắp, một đầu hàn ống tube

UWBE – Đầu nối cong Male Pipe Butt Weld Elbow 90° một đầu hạt bắp, một đầu hàn hãng UNILOK/Korea

UMVES series – Đầu nối cong 45°SAE (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE hãng UNILOK/Korea

UMVE series – Đầu nối cong 45° (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài

UMRT series – Đầu nối ba ngả Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UFBT series – Đầu nối Female Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong) hãng UNILOK/Korea

UFRT series – Đầu nối ba ngả Female Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren trong) hãng UNILOK/Korea

UMBT series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

URBT series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Branch Tee) hãng UNILOK/Korea

URRT series – Đầu nối giảm ba ngả ba đầu hạt bắp (Reducing Union Run Tee) hãng UNILOK/Korea

UUT series – Đầu nối Tê ba đầu hạt bắp (Union Tee) hãng UNILOK/Korea

UMES series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE (SAE Male Elbow) hãng UNILOK/Korea

UU series – Đầu nối thẳng hạt bắp (Union) hãng UNILOK/Korea

UUA series – Đầu nối thẳng union (một đầu hạt bắp, một đầu ren AN Flared) hãng UNILOK/Korea

UWBC series – Đầu nối Pipe Butt Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn) hãng UNILOK/Korea

UWSC series – Đầu nối Tube Socket Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn socket) hãng UNILOK/Korea

UME series – Đầu nối cong ren ngoài 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT (Male Elbow Union) hãng UNILOK/Korea

UFE series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren trong (Female Elbow) hãng UNILOK/Korea

UPC series – Nối thẳng Port Connector hãng UNILOK/Korea

UEU series – Co nối hạt bắp 90° (Union Elbow) hãng UNILOK/Korea

UMOS series – Đầu nối O-seal straight thread connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài kèm O-seal làm kín) hãng UNILOK/Korea

UMCS series – Đầu nối male connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE) hãng UNILOK/Korea

UMC-G series – Đầu nối Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài BSP) hãng UNILOK/Korea

UMC series – Đầu nối Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UMA series – Đầu chuyển male adapter (một đầu ren ngoài, một đầu ống) hãng UNILOK/Korea

UFC series – Đầu nối Female Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren trong)

UFA series – Đầu chuyển female adapter (một đầu ren trong, một đầu ống) hãng UNILOK/Korea

UBU series – Đầu nối thẳng vách ngăn (Bulkhead Union) hãng UNILOK/Korea

UBR series – Đầu nối giảm vách ngăn (Bulkhead Reducer) hãng UNILOK/Korea

UBMC series – Đầu nối vách ngăn Bulkhead Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT) hãng UNILOK/Korea

UBFC series – Đầu nối vách ngăn ren trong (Bulkhead Female Connector)

UER series – Co nối giảm 90° một đầu hạt bắp, một đầu UNILOK port (Elbow Reducer) hãng UNILOK/Korea