WIKA TC10-H – Cặp nhiệt điện không có ống bảo vệ (Thermocouple without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-H là cặp nhiệt điện không có ống bảo vệ (Thermocouple without thermowell) của hãng WIKA/Germany, được thiết kế để lắp đặt trực tiếp vào hệ thống mà không có ống bảo vệ thermowell, có thể lắp đầu dò loại K, J, E, N, T, dải đo từ -40…+1,200°C.

 

Hãng sản xuất:  WIKA/GERMANY
Model:  TC10-H
Giá Liên hệ