WIKA PSD-4 – Công tắc áp suất điện tử với màn hình hiển thị (Electronic Pressure Swithes with Display) hãng WIKA/Germany

WIKA PSD-4 là dòng Công tắc áp suất điện tử với màn hình hiển thị (Electronic Pressure Swithes with Display) của hãng WIKA/Germany, với độ xoay màn hình không giới hạn, cấp chính xác 0.5%, tín hiệu đầu đầu ra có thể định cấu hình tự do (PNP/NPN, 4…20 mA/0…10 V).

 

Hãng sản xuất:  WIKA/GERMANY
Model:  PSD-4
Giá Liên hệ