W104 – Ống bảo vệ thermowell nối bích (Flanged Thermowell) dạng bar-stock hãng ITEC/Italy

W104 là ống bảo vệ thermowell nối bích (Flanged Thermowell) dạng bar-stock hãng ITEC/Italy, là thiết bị trung gian cách ly thiết bị đo nhiệt độ với môi chất với mục đích ngăn chặn sự tiếp xúc của môi chất với thiết bị đo

 

Hãng sản xuất: ITEC/Italy 
Model: W104
Giá Liên hệ