VLC series – Van một chiều chữ ngã (Lift Check valve – up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VLC series là dòng van một chiều chữ ngã (Lift Check valve), không có lò xo hoặc bộ phận đàn hồi, chịu được áp suất tối đa lêm tới 6000 psi, có chức năng chính là chỉ cho môi chất lưu thông theo một chiều nhất định, không lưu thông theo chiều ngược lại.

Hãng sản xuất: UNILOK/KOREA
Model: VLC
Giá Liên hệ