VC6 series – Van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve – up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VC6 series là dòng van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve), còn được gọi là van chống chảy ngược, chịu được áp suất tối đa lêm tới 6000 psi, có chức năng chính là chỉ cho môi chất lưu thông theo một chiều nhất định, không lưu thông theo chiều ngược lại.

Hãng sản xuất: UNILOK/KOREA
Model: VC6
Giá Liên hệ