VC3 series – Van một chiều (Check valve – up to 3000 psig) dòng Fixed Cracking Pressure hãng UNILOK/Korea

VC3 series là dòng van một chiều (Check valve), còn được gọi là van chống chảy ngược, chịu được áp suất tối đa 3000 psi, có chức năng chính là chỉ cho môi chất lưu thông theo một chiều nhất định, không lưu thông theo chiều ngược lại.

Hãng sản xuất: UNILOK/KOREA
Model: VC3
Giá Liên hệ