Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Can nhiệt (Thermocouple)

WIKA TC10-B – Can nhiệt hãng WIKA (WIKA Thermocouple)

WIKA TC10-C – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-D – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-F – Cặp nhiệt điện nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-H – Cặp nhiệt điện không có ống bảo vệ (Thermocouple without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-L – Can nhiệt chống cháy nổ (Thermocouple with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA TC80 series – Can nhiệt cho ứng dụng nhiệt độ cao (High-temperature thermocouple) hãng WIKA/Germany

T304 – Cặp nhiệt điện (Can nhiệt) kèm ống bảo vệ (Protection Tube Thermometer) hãng ITEC/Italy

T303 – Can nhiệt bọc sứ nối bích (Flanged Ceramic Protection Tube Thermocouple) hãng ITEC/Italy

T302 – Can nhiệt bọc sứ (Ceramic Protection Tube Thermocouple) hãng ITEC/Italy

T301 – Can nhiệt (thermocouple) đo nhiệt độ bề mặt dạng hàn (weld-pad mounting) hãng ITEC/Italy

T104 – Can nhiệt (Thermocouple) loại Adjustable Extension hãng ITEC/Italy

T103 – Can nhiệt Thermocouple loại Fixed Extension hãng ITEC/Italy

T102 – Cặp nhiệt điện (Can nhiệt) loại NUN (Nipple-Union-Nipple Thermocouple) hãng ITEC/Italy

T101 – Can nhiệt (cặp nhiệt điện) loại NE (Nipple Extension Thermocouple) hãng ITEC/Italy