Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Thước đo mức (Level Indicator)

BNA – Thước đo mức dạng từ tính (Bypass level indicator with magnetic display) hãng WIKA/Germany

L204 – Thước đo mức kiểu tubular - ống thủy tinh (Tubular Level Indicator) hãng ITEC/Italy

L203 – Thước đo mức kiểu trong suốt (Transparent Level Indicator) hãng ITEC/Italy

L202 – Thước đo mức phản xạ (Reflex Level Indicator) hãng ITEC/Italy

L201 – Thước đo mức dạng từ tính (Magnetic Level Indicator) hãng ITEC/Italy