Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor)

DC-300 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, bột hãng Daehan/Korea

DC-300-B – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng hãng Daehan/Korea

DC-100-F – Cảm biến mức điện dung nối bích (Capacitance Level Sensor) dùng cho chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea

DC-100-S – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea