Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo mức

BNA – Thước đo mức dạng từ tính (Bypass level indicator with magnetic display) hãng WIKA/Germany

DC-300 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, bột hãng Daehan/Korea

DC-300-B – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng hãng Daehan/Korea

DC-100-F – Cảm biến mức điện dung nối bích (Capacitance Level Sensor) dùng cho chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea

DC-100-S – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea

DF-600-2W – Công tắc mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-600 – Công tắc mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DT-600 – Cảm biến đo mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-500 – Cảm biến đo mức dạng phao chống cháy nổ (Explosion Proof Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-400 – Cảm biến đo mức dạng phao cho áp suất cao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-300 – Cảm biến mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-200 – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DF-500 – Công tắc báo mức dạng phao chống cháy nổ (Explosion Proof Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-300-2W – Công tắc báo mức dạng phao bằng vật liệu PVC (PVC Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-300 – Công tắc báo mức dạng phao bằng vật liệu PVC (PVC Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4S-2W – Công tắc đo mức dạng phao (Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DF-4S – Công tắc báo mức dạng phao (Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4P-4S-2W – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4P-4S – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DPS-500L – Cảm biến đo mức liên tục chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Transmitter) hãng Daehan/Korea

DPS-500 – Cảm biến đo mức liên tục chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Type Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-X0-WB – Cảm biến đo mức siêu âm tích hợp Bluetooth (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-50 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-30 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea