Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo mức

DQS series – Công tắc báo mức dạng phao dây với tiếp điểm N/O hoặc N/C (Cable Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DQL series – Phao dây báo mức nước với vật liệu bằng nhựa ABS (Cable Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DQH series – Công tắc phao dây báo mức chất lỏng (Cable Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DF series – Công tắc báo mức kiểu phao từ (Magnetic Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DCTS-200 – Cảm biến đo mức dạng điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCTS-100 – Cảm biến điện dung đo mức nước nối ren (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-200 – Cảm biến báo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-100 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-100-WB – Cảm biến siêu âm đo mức nước tích hợp Bluetooth hãng Daehan/Korea

DU-100-EX – Cảm biến đo mức siêu âm chống cháy nổ (Explosion Proof Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-100 – Cảm biến đo mức siêu âm (Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-50-WB – Cảm biến siêu âm đo mực nước tích hợp Bluetooth hãng Daehan/Korea

DU-12-D – Cảm biến siêu âm đo mức chất lỏng (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-010 - Cảm biến siêu âm đo mức nước (Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DLC-4U-M-2W – Bộ điều khiển mực nước điều khiển START/STOP hai bơm & báo đầy hoặc báo cạn hãng Daehan/Korea

DR-200 – Cảm biến đo mức radar (Radar Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DR-100 – Cảm biến mức radar (Radar Level Sensor) hãng Daehan/Korea

BNA – Thước đo mức dạng từ tính (Bypass level indicator with magnetic display) hãng WIKA/Germany

DC-300 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, bột hãng Daehan/Korea

DC-300-B – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng hãng Daehan/Korea

DC-100-F – Cảm biến mức điện dung nối bích (Capacitance Level Sensor) dùng cho chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea

DC-100-S – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea

DF-600-2W – Công tắc báo mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DF-600 – Công tắc phao từ báo mức bằng PTFE sử dụng cho môi trường hóa chất hãng Daehan/Korea