SSB series – Cụm van chặn & van xả Single Block & Bleed Valve hãng S-LOK/Korea

SSB series là cụm van chặn & van xả dạng đơn Single Block & Bleed Valve hãng S-LOK/Korea, được sử dụng trong trường hợp cần cô lập với hệ thống để hiệu chuẩn, lấy mẫu, sửa chữa, …

Hãng sản xuất:  S-LOK/KOREA
Model:  SSB
Giá Liên hệ