SDB series – Cụm van chặn & van xả đôi Double Block & Bleed Valve hãng S-LOK/Korea

SDB là cụm van chặn & van xả đôi (Double Block & Bleed Valve) hãng S-LOK/Korea, bao gồm 02 van chặn và một van xả, được dùng để cô lập với hệ thống để hiệu chuẩn, lấy mẫu, sửa chữa,…

Hãng sản xuất:  S-LOK/KOREA
Model:  SDB
Giá Liên hệ