RTC series – Máy ghi biểu đồ nhiệt độ cho phòng lạnh dạng tròn (Circular Temperature Recorder For Refrigerators) hãng OMET/Italy

RTC series là Máy ghi biểu đồ nhiệt độ cho phòng lạnh dạng hình tròn (Circular Temperature Recorder For Refrigerators) hãng OMET/Italy, được sử dụng với mục đích kiểm tra giá trị nhiệt độ (để tránh tình trạng mất nhiệt của hệ thống).

Hãng sản xuất: OMET/Italy
Model: RTC
Giá Liên hệ