Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter – Đồng hồ đo lưu lượng dạng Annubar hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter là cảm biến áp suất với ống pitot được cấp bằng sáng chế, mang lại độ chính xác đo vượt trội trong phạm vi lưu lượng rộng, có thể đo nhiều biến số và được thiết kế với một nhiệt kế tích hợp để đo nhiệt độ. Cảm biến hình chữ T được cấp bằng sáng chế của nó có khả năng thu được các phép đo thông qua một lần xuyên ống duy nhất trong khi duy trì một cấu hình nhỏ trong đường ống để giảm tổn thất áp suất vĩnh viễn và tăng tiết kiệm năng lượng.

Hãng sản xuất ROSEMOUNT/US
Model 3051SFA Annubar Flow Meter
Giá Liên hệ