Rosemount 2051CFA Wireless Annubar – Đồng hồ đo lưu lượng không dây (Wireless Annubar Flow Meter) hãng Rosemount/USA

Rosemount 2051 CFA Wireless Annubar Flow Meter là đồng hồ đo cung cấp các phép đo lưu lượng đáng tin cậy thông qua công nghệ không dây WirelessHART®t Technology. Với tính bảo mật của mạng WirelessHART®, đồng hồ đo lưu lượng này có thể cung cấp độ tin cậy dữ liệu > 99%. Thiết bị này bao gồm một ống pitot trung bình hình chữ T, duy trì cấu hình nhỏ trong đường ống để giảm tổn thất áp suất vĩnh viễn và cung cấp các phép đo chính xác trong phạm vi dòng chảy rộng thông qua một lần xuyên ống.

Hãng sản xuất: Rosemount/USA
Model: 2051CFA Wireless Annubar
Giá Liên hệ
Danh mục: