P601 – Đồng hồ đo áp suất thấp (Capsule Pressure Gauge) hãng ITEC/Italy

P601 là đồng hồ đo áp suất thấp (Capsule Pressure Gauge) hãng ITEC/Italy, được dùng để đo giá trị rất nhỏ mà đồng hồ áp suất ống bourdon không đo được, chỉ vào khoảng vài mbar. Loại đồng hồ này sử dụng một bộ phận gọi là capsule (con nhộng/hộp xếp) để cảm ứng giá trị áp suất.

Hãng sản xuất: ITEC/Italy
Model: P601
Giá Liên hệ