LEX25 – Can nhiệt phòng nổ tiêu chuẩn Ex ia/ib sử dụng cho zone 0, 1 & 2 hãng Thermo-electra/Hà Lan

LEX25 là can nhiệt phòng nổ của hãng Thermo-electra/Hà Lan, gồm các loại K, T, J, E, N, R, S, B, U hoặc L, được thiết kế đạt tiêu chuẩn phòng nổ Ex ia/ib & được cấp chứng nhận phòng nổ bởi ATEX & IECEx, sử dụng cho phân vùng nguy hiểm thuộc zone 0, 1 & 2.

 

Hãng sản xuất: Thermo-electra/Netherland
Model: LEX25
Giá Liên hệ