LEX15 – Can nhiệt chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex e sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Hà Lan

LEX15 là Can nhiệt chống cháy nổ của hãng Thermo-electra/Hà Lan, gồm các loại K, T, J, E, N, R, S, B, U hoặc L, được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống cháy nổ Exe & được cấp chứng nhận chống cháy nổ bởi ATEX & IECEx, sử dụng cho phân vùng nguy hiểm thuộc zone 1 & 2.

 

Hãng sản xuất: Thermo-electra/Netherland
Model: LEX15
Giá Liên hệ