FEB series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (LED Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FEB series là Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (LED Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting), dùng để cung cấp ánh sáng, chỉ dẫn việc tiếp cận các lối thoát hiểm trong quá trình sơ tán trong môi trường nguy hiểm, phù hợp cho zone 1&2, zone 22, đạt chuẩn Ex d IIC / Ex tD A21

Hãng sản xuất: ATX/France
Model: FEB
Giá Liên hệ