DRA300 series – Bộ điều chỉnh áp suất loại springless (Springless Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea

DRA300 series là bộ điều chỉnh áp suất loại springless (Springless Pressure Regulators), với bề mặt được xử lý đạt chuẩn B.A. 25Ra, E.P. 10Ra, or E.P. 5Ra, sử dụng cho tủ khí trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, khí đặc biệt và các phòng thí nghiệm nghiên cứu khác, …

Hãng sản xuất:  Drastar/Korea
Model:  DRA300
Giá Liên hệ