DR60-ETHYLENE – Đồng hồ Ethylene C2H4 hãng Drastar/Korea

DR60-Ethylene series là bộ đồng hồ điều áp sử dụng điều chỉnh áp suất đầu ra của bình khí Ethylene, đặc biệt phù hợp với khí Ethylene có độ lạnh đặc biệt một cách an toàn.

Hãng sản xuất:  Drastar/Korea
Model:  DR60-ETHYLENE
Giá Liên hệ