DPS-500 – Cảm biến đo mức từ tính chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Type Transmitter) hãng Daehan/Korea

DPS-500 là Cảm biến đo mức dạng từ tính chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Level Sensor) của hãng Daehan/Korea, được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống cháy nổ Ex ed IIB T6, sử dụng cho những khu vực & môi trường có nguy cơ cháy nổ cao.

Hãng sản xuất: DAEHAN SENSOR/KOREA
Model:  DPS-500
Giá Liên hệ