Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount™ 3051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter

Rosemount 3051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter là đồng hồ đo lưu lượng không dây, một thiết bị mang lại độ chính xác hàng đầu trong ngành trong đo lường lưu lượng thông qua giao thức WirelessHART®. Mạng WirelessHART® an toàn và tiết kiệm chi phí, cung cấp cài đặt nhanh các điểm đo và cung cấp độ tin cậy dữ liệu> 99%. Đồng hồ đo lưu lượng này cũng bao gồm một phần tử chính lỗ tích phân cho kích thước đường nhỏ (0,5 – 1,5 in hoặc 15 – 40 mm).

Hãng sản xuất: ROSEMOUNT/US
Model:  3051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter
Giá Liên hệ