CFN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ tiêu chuẩn Exn (Explosion Proof Exn Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFN series là Đèn huỳnh quang phòng nổ tiêu chuẩn Exn (Explosion Proof Exn Flourescent Lighting Fixture) của hãng Appleton ATX/France, được thiết kế để sử dụng cho khu vực có nguy cơ cháy nổ cao thuộc zone 2, zone 21&22

Hãng sản xuất: ATX/France
Model: CFN
Giá Liên hệ