Cảm biến áp suất Rosemount™ 3051CFA Annubar Flow Meter

Rosemount 3051CFA Annubar Flow Meter là giải pháp đo lưu lượng hàng đầu trong ngành, được tùy chỉnh với ống pitot trung bình hình chữ T được cấp bằng sáng chế có độ chính xác đáng tin cậy trong phạm vi dòng chảy rộng. Thiết kế cảm biến được cấp bằng sáng chế này duy trì một cấu hình nhỏ trong đường ống để giảm tổn thất áp suất vĩnh viễn và có khả năng đo lưu lượng và áp suất thông qua một lần xuyên ống. Đồng hồ đo lưu lượng này cũng được kiểm tra rò rỉ và hiệu chuẩn để giảm các điểm rò rỉ để tăng kiểm soát quá trình.

Hãng sản xuất: RESOMOUNT/US
Model:  3051CFA Annubar Flow Meter
Giá Liên hệ