Cảm biến áp suất dạng màng Protran PR3800 / PR3850 / PR3860 series hãng ESI-TEC/UK

Giá Liên hệ