Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Áp suất & lưu lượng cao (High Pressure & High Flow)

DR70 series - Van điều áp lưu lượng cao (High Flow Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR80 series - Van giảm áp áp suất cao (High Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR90 series - Van điều áp khí & lỏng (D/I Water & Gas High Flow Low Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea

DR110 series - Van điều áp khí & lỏng lưu lượng cao (D/I Water & Gas High Flow Regulators) hãng Drastar/Korea