APDAC-APDSC series – Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure & Juntion Boxes)

APDAC-APDSC series là Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure & Juntion Boxes), là một hộp kín chứa các terminal bên trong dùng để đấu nối, làm từ vật liệu GRP, phù hợp sử dụng cho các khu vực nguy hiểm thuộc zone 1&2, 21&22.

Hãng sản xuất: ATX/France
Model: APDAC-APDSC
Giá Liên hệ