AGLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion Proof GRP Local Control Station & Switches) hãng ATX/France

AGLCS series là Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion Proof GRP Local Control Station & Switches), là một tủ điện kín chứa các thiết bị điện có chức năng điều khiển thông qua các phụ kiện nút nhấn, công tắc,… được gắn bên ngoài vỏ tủ, phù hợp sử dụng cho các khu vực nguy hiểm thuộc zone 1&2, 21&22.

Hãng sản xuất: ATX/France
Model: AGLCS
Giá Liên hệ