ALLOY INDUSTRY/THAILAND

VIN, VCF, VLED series – Đèn chống cháy nổ loại huỳnh quang & sợi đốt (Incandescent & Compact Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NMV, NPS, NMH, NMT series – Đèn chiếu sáng H.I.D chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NFLS series – Đèn tuýp LED chống cháy nổ (Explosion proof Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NFDR series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

EPF series – Đèn huỳnh quang compact chống cháy nổ (Explosion proof Compact Flourescent Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

ELGP series – Bộ đèn chống cháy nổ (Explosion proof Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

EHTK series – Đèn chiếu sáng chống cháy nổ cho bồn xăng dầu (Explosion Proof Tank Light) hãng Alloy/Thailand

EARS series – Đèn chống cháy nổ (dạng huỳnh quang hoặc dạng LED) hãng Alloy/Thailand

DNGV series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (Explosion proof Flourescent Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DMV1-DPS1-DMH1 series – Đèn cao áp chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DMG series – Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ (Explosion Proof Emergency Light) hãng Alloy/Thailand

DLF1 series – Đèn H.I.D chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DLF series – Đèn chiếu sáng chống cháy nổ loại huỳnh quang & sợi đốt (Incandescent & Compact Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DHTK series – Đèn chiếu sáng chống cháy nổ cho bồn xăng dầu (Explosion Proof Tank Light) hãng Alloy/Thailand

DHL series – Đèn chống cháy nổ cầm tay (Explosion Proof Hand Lamp) hãng Alloy/Thailand

DFXT series – Đèn LED thoát hiểm khẩn cấp chống cháy nổ (LED Emergency Exit Sign) hãng Alloy/Thailand

DFP-S series – Bộ đèn tuýp chống cháy nổ (dạng huỳnh quang hoặc dạng LED) hãng Alloy/Thailand

DFP series – Đèn tuýp chống cháy nổ (dạng huỳnh quang hoặc dạng LED) hãng Alloy/Thailand

DFDR1 series – Đèn LED Floodlight chống cháy nổ (Explosion Proof LED Floodlight) hãng Alloy/Thailand

DFDR series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Floodlight) hãng Alloy/Thailand

DFDM, DFDS, DFDH series – Đèn pha chống cháy nổ (Explosion Proof Floodlight) hãng Alloy/Thailand

DFDF series – Đèn Floodlight chống cháy nổ (Explosion Proof LED Floodlight) hãng Alloy/Thailand

DFDD series – Đèn pha LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Floodlight) hãng Alloy/Thailand