TR Series Temperature Transmitter – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

TR Series Temperature Transmitter

Mã sản phẩm: TR Series Temperature Transmitter
Nhà sản xuất: Fine-Tek
Giá liên hệ
 • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Specification:

 • Supply Voltage: Loop Power 18~32 Vdc
 • DCV Input: 0~500 mV/ 0~1V/ 0~5V/ 0~10V/ 0~20V
 • DCA Input: 0~20 mA/ 4~20 mA
 • Thermocouple Input: K / J / T / E / R / S / B / N
 • RTD/ Resistance Input: PT100/0~400W
 • Analog Output: 4~20 mA (Loop Power)
 • Ambient temperature: -20~60°C
 • Communication: HART
 • Galvanic Isolation: 1500V

Features:

 • Isolation Voltage: 1500 Vac
 • Loop Power 12~32Vdc
 • Linear current output
 • LCD display with 3 press buttons
 • Universal type with multi-signal input
 • With communication port for programming
 • Optional: HART

Download catalogue.