2323123
Danh mục sản phẩm

THREE VALVES MANIFOLD

Mã sản phẩm: THREE VALVES MANIFOLD
Nhà sản xuất: OMET
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Used in differential pressure measures.

  • Materials: AISI 316 st. st.

Download PDF