TC – GLASS Circular Thermometers – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

TC – GLASS Circular Thermometers

Mã sản phẩm: TC
Nhà sản xuất: OMET
Giá liên hệ
 • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng
 • Materials: 
  Capillary in normal glass for temperature up to 400 °C – SUPREMAX glass for temperature until to 600 °C
 • Dimensions: 
  height mm 250
 • Ranges: 
  from – 30/50 to 0/600 °C
 • Mounting: Direct
  Stem: bottom 
                at 90°
                at 135°
 • Accessoriesi: 
  Protective cover in Brass
  Thermowells

Download PDF