Router-FineTek Co., Ltd – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

Router-FineTek Co., Ltd

Mã sản phẩm: Router-FineTek Co., Ltd
Nhà sản xuất: Fine-Tek
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

It collects data from end nodes and communicates with backbone monitoring systems. They increase broadcast transmission distance and implement peer-to-peer communication.

Download catalogue.