Quạt trục Ducted hiệu suất cao (Ducted-High Performance) AXIA AI HP – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM