Quạt thông gió công nghiệp hạng nặng (High Duty) AXIA HD 30 4M, O.ERR – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM