PUMPS OF COMPARISON – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

PUMPS OF COMPARISON

Mã sản phẩm: PUMPS OF COMPARISON
Nhà sản xuất: OMET
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

These pumps permit to generate idraulic pressures until 800 bar. Used for the calibration of pressure gauges, transmitters and pressure switchs by comparison with test gauges.

  • Type:
    Mod. P400: from 0 to 400 bar
    Mod. P800: from 0 to 800 bar
  • Accessories:
    Test pressure gauge (see gauges model MP)

Download PDF