PRESSURE DAMPENERS – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

PRESSURE DAMPENERS

Mã sản phẩm: PRESSURE DAMPENERS
Nhà sản xuất: OMET
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

They protect the gauge from sudden pressure variations.

  • Type:
    POROUS DISK
    ADJUSTABLE NEEDLE
  • Material: 
    Brass / AISI 316 st. st.

Download PDF