Bulkhead Female Connector FITOK SS-BCF-FL10-NS6 , 5/8" Tube OD x 3/8" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM